Slideshow CK

Podczas wizyty w Gabinecie Akademii Urody masz możliwość uzyskania Karty Stałego Klienta.
Wszyscy posiadacze Karty Warszawiaka oraz Karty Młodego Warszawiaka otrzymają u Nas 10% zniżkę na zabiegi.

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szkolenie dedykowane jest osobom, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu pielęgnacji stóp i chcą zdobyć umiejętności pozwalające na pracę ze stopą problematyczną lub Pacjentem z grup dyspanseryjnych.

Wiedza teoretyczna obejmuje:

 • Anatomia i fizjologia stopy
 • Budowa i funkcje płytki paznokciowej
 • Biomechanika stopy
 • Jednostki chorobowe kończyny dolnej
 • Jednostki chorobowe ogólnoustrojowe mające wpływ na problemy w obrębie stopy
 • Stany patologiczne płytki paznokciowej
 • Prawidłowe różnicowanie zmian w obrębie kończyny dolnej
 • Stopa seniora
 • Deformacje ortopedyczne mające wpływ na dysfunkcje podologiczne
 • Wywiad podologiczny
 • Zmiany hyperkeratotyczne (odcisk, nagniotek, modzel)
 • Rozpadliny
 • Problem paznokci wrastających i wkręcających
 • Wrastanie według skali Scholza i Mozena
 • Omówienie wszystkich metod korekcji paznokci wrastających dostępnych na rynku (klamry plastikowe, metalowe, drutowe, kombinowane, Metoda Arkady, Medipod System) i ich skuteczności
 • Praca z paznokciem grzybiczym, grubym, rogowym
 • Paznokcie fragmentaryczne – rekonstrukcja ( żelowa, akrylowa, Ungunissan Classic)
 • Aparatura, sprzęt i narzędzia wykorzystywane w podologii (praktyczne zastosowanie)
 • Preparaty podstawowe i pomocnicze wykorzystywane w podologii
 • Omówienie metod pozwalających na reaktywację dysfunkcyjnego łożyska
 • Prawidłowe różnicowanie odcisków i brodawek
 • Praca z pacjentem diabetologicznym
 • Aspekty prawne zawodu podologa i prowadzenia gabinetu podologicznego
 • Aspekty prawne dotyczące wykonywania zabiegów u osób niepełnoletnich


Część praktyczna obejmuje:

 • Zasady aseptyki i antyseptyki
 • Cykl sanitarny w gabinecie podologicznym
 • Prawidłowe dobór narzędzi i preparatów w zależności od rodzaju zabiegu
 • Praca dłutem i skalpelem – technika wykonania zabiegu
 • Technika wykonania zabiegu podologicznego
 • Cennik podologiczny – jak modyfikować i dopasować do potrzeb danej grupy docelowej
 • Dobór materiałów i opatrunków po wykonanym zabiegu
 • Technika opracowania rozpadlin oraz postępowanie po zabiegu
 • Prawidłowe usuwanie brodawek – postępowanie
 • Zastosowanie różnych mechanizmów korekcyjnych na paznokcie wrastające i wkręcające
 • Praktyczne sposoby postępowania w przypadku stanów zapalnych w obrębie wałów paznokciowych
 • Prawidłowe różnicowanie objawów bólowych występujących w wałach paznokciowych
 • Pokaz Medipod Systemu. Omówienie metod wymagających współpracy z lekarzem. Praktyczne wskazówki wykorzystania Kostki Arkady i Medipoda
 • Omówienie różnic pomiędzy  różnymi mechanizmami korekty wrastających paznokci ( skuteczności)
 • Prawidłowe przygotowanie i aplikacja indywidualnej klamry Rosa Frasera
 • Rekonstrukcja fragmentarycznej płytki paznokciowej. Prawidłowy dobór metody w zależności od warunków anatomicznych palucha (żel, akryl, Ungunissan Classic)
 • Zaopatrzenie ran – prawidłowa aplikacja opatrunków specjalistycznych
 • Zaopatrzenie ortopedyczne ( ortozy indywidualne i gotowe) – prawidłowy dobór i wykonanie
 • Praca z pacjentem cukrzycowym – karta pacjenta, badanie czucia powierzchownego i głębokiego – postępowanie
 • Taping podologiczny
 • Zajęcia praktyczne


Szkolenie trwa 100 h w systemie tygodniowym lub weekendowym.
Cena - 4800 zł

Każdy kursant otrzymuje materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia kursu zawodowego oraz certyfikat znajomości metody Ungunissan Classic.

Grupy 6 - 10 osób